Er gaat - terecht - veel aandacht naar het vinden van nieuwe manieren van werken en leven, en hoe alles te combineren. De organisatie van de toekomst wordt bedacht.

Reinventing organisations! Daarin passen alleen maar mensen die de kracht van vrijheid, vertrouwen en wendbaarheid optimaal kunnen benutten.

e eigen loopbaan en levensloop vorm geven, nauw aansluitend bij de talenten die je hebt gekregen, authentiek zijn in je werk.

Dat vinden, voor het eerst of weer opnieuw, daar help ik graag aan mee. Ria

Talent Coach
Training and Coaching
#Listening #Communication #Inspiring
oude steenweg 46, 2530 Boechout
+31 +32 (0)477 59 22 54
ria.vandenheuvel@skynet.be
House of APE House of ape Antwerpen