PiFiTi | Profielen | ape

PiFiTi stelt organisaties, werkenden en kinderen in staat hun ambities te (h)erkennen en realiseren, door henzelf en hun omgeving inzicht te geven in onderliggende processen die dat mogelijk in de weg staan. Door te faciliteren/te begeleiden, creëren we een veilige speelruimte waarbinnen er geleerd wordt. We maken hierbij gebruik van toegankelijkheid, empathie, creativiteit, kennis en ervaringen. Daarnaast ontwikkelt PiFiTi creatieve concepten voor bijeenkomst waarin een transitie van de bezoekers gevraagd voor ogen wordt gehouden. Samen met experts vanuit het theater ontwikkelen we een totaal ervaring door gebruik van bijvoorbeeld storytelling en meeting design.

Vraagtekens zetten bij de status quo. Altijd. Elke dag. En met de ambities van de betreffende organisatie voortdurend in het vizier een route uitzetten. Een aantal onderwerpen: - Bewustzijn creëren over de onbewuste processen die inclusie tegenwerken. - De ongeschreven regels voor succes blootleggen en nieuwe spelregels implementeren. - Aanleren van een gespreks-/besluitvormingsmethode die zorgt voor een beter, en beter gedragen besluit, waarbij iedereen in het proces gehoord is (Deep Democracy). Vormen tot nu toe: - Trainer/(team)coach/procesbegeleider/gespreksleider - Consultant/Beleidsadviseur - Interim Diversiteitsmanager - Interim Inclusieleider - Conceptueel denker

Wanneer je naar het huidige speelveld kijkt binnen de maatschappij, bijvoorbeeld educatie, werk en politiek. Dan zie je dat er een verschuiving gaande is van een wereldbeeld waarbij kwantiteit, macht en controle leidend zijn, naar een nieuw wereldbeeld waarbij kwaliteit, eigen verantwoordelijkheid nemen en een holistische kijk op zaken belangrijk zijn. PiFiTi is als gamechanger bedoeld. Waar jij als organisatie, team of individu merkt dat er (ongeschreven) regels zijn die verbetering en groei in de weg staan belemmeren. Dan is het de rol van PiFiTi om inzicht te geven in welke ongeschreven regels dat zijn (middels onderzoek) en je te adviseren/begeleiden in welke nieuwe regels juist kunnen bijdragen aan de doelen die je voor ogen hebt. En dat zonder de huidige context uit het oog te verliezen. We leven nu eenmaal in een complexe werkelijkheid.

PiFiTi in offcieel sinds januari 2015. Echter werk ik al veel langer samen met verschillende partijen waarvoor ik hetzelfde deed. Nu is het tijd het op "eigen benen" te doen. Vrij van direct invloed van anderen. Naar eigen inzicht navigeren. Tot nu toe is het een mooie route met onverwachte en leerzame zijpaden. Nieuwsgierig naar wat de toekomst brengen zal, is het toch allemaal begonnen in januari 2015.

| |
| |
Human Development
#Active Listening #Creative Thinking #Inspiring
Sodawater 1, 3991 HJ Houten
0 apesmiles
circlestar
0 apesmiles
circlestar
0 apesmiles
circlestar
0 apesmiles
circlestar